Breadcrubs

Ceník

Jsme připravení poskytnout odbornou konzultaci a projednat náš cenový návrh, který individuálně zpracujeme na základě konkrétně sjednaných služeb.

Nejsou-li dohodnuté v cenové nabídce přepravy individuální podmínky, platí následující orientační ceník:

 • Sazba za 1km - 35,-Kč
 • Práce s hydraulickou rukou - dohodou
 • Vykládka paletového zboží za použití HR (neúčtuje se v čase) - 1x paleta - 100,-Kč

Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH.

Mýtné

V případě přepravy po zpoplatněné silnici bude mýtné účtováno dle skutečnosti.

Nadměrná přeprava

Jestliže přepravovaný náklad včetně vozidla přesáhne celkovou výšku 4,00m nebo celkovou šířku 2,55m, jedná se o přepravu nadměrného nákladu.

K jednorázové nadměrné přepravě je dle zákona nutné administrativní povolení přepravy a schválení trasy od ŘSD ČR. Poplatek za povolení je 1.500,- Kč.

Platební podmínky

Hotově na místě řidiči, faktura pouze u stálých zákazníků.

Ostatní smluvní podmínky

 • poptávka služeb po telefonu nebo e-mailem je nezávazná, je zdarma a není brána za objednávku
 • platba za služby probíhá řidiči na místě při provedení objednaného úkonu, není-li sjednána záloha nebo platba předem
 • ceny se řídí zveřejněným ceníkem
 • cena nemůže být změněna svévolně zákazníkem až po provedení služby dopravcem
 • individuální cena, jiná než uvedena v platném ceníku, musí být dojednána předem a odsouhlasena dopravcem
 • objednávka služeb probíhá ústně, telefonicky nebo e-mailem
 • za závaznou objednávku služeb je považována taková, kde zákazník určí datum, místo, případně čas přistavení vozidla
 • objednávku lze kdykoli zrušit, nejpozději však 1 hodinu před přistavením vozidla, včasné zrušení objednávky zákazníka nezavazuje k úhradě služeb dopravci
 • při využití přepravních služeb dopravce zákazníkem vzniká dopravci nárok na úhradu služeb podle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách dopravce, který tak vykonal v dobré víře
 • zákazník závaznou objednávkou služeb dopravce dává souhlas k jejich provedení dopravcem podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami dopravce, které si spolu s ceníkem před objednávkou přečetl na webových stránkách dopravce, kterým rozumí a souhlasí
 • případné nejasnosti v ceníku a všeobecných podmínkách dopravce, má zákazník možnost nechat si vysvětlit dopravcem zdarma, nejpozději však do závazné objednávky služeb dopravce – v tomto okamžiku se má zato, že všemu rozumí a souhlasí
 • doba splatnosti faktur je stanovena dopravcem; běžně 10 dnů a počítá se od vystavení faktury, která byla zaslána poštou nebo elektronicky; jiná doba splatnosti a podmínky než stanovené dopravcem musí být odsouhlaseny a potvrzeny dopravcem
 • úhrada nákladů dopravci za neuhrazenou upomínanou platbu:
  - každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná e-mailem= 100,- Kč
  - každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná poštou= 250,- Kč
  - úrok z prodlení 0,5 % z fakturované částky za každý den po splatnosti

Naše služby